Back-up box

De back-up box is een mogelijk onderdeel van een PV-installatie bij u thuis. Het geeft de mogelijkheid om de omvormer in on-grid of off-grid toestand te controleren.

Dit wil zeggen dat in het geval van een stroompanne, wanneer uw elektriciteitsnet verbinding wegvalt, de omvormer overschakelt naar de off-grid staat. Wanneer het net zich herstelt, schakelt uw installatie weer om naar de on-grid staat. Op die manier bent u niet afhankelijk van de grillen van het net en kunt u er steeds op vertrouwen dat uw woning voorzien is van de nodige stroom.

Hoe werkt het?

De back-up box heeft een breedte van 476 mm, een hoogte van 350 mm, en een diepte van 150 mm. Ze werkt enkel met een 3 fasige aansluiting en kan best direct aangesloten worden op de omvormer zelf.

Het paneelsysteem van een zonne-installatie op uw dak staat in contact met een energie opslagsysteem (Energy Storage System of ESS), een omvormer, de back-up box, het managementsysteem en een stroomverdeler.

Omdat de verschillende systemen rechtstreeks verbonden zijn door stroomkabels kan de back-up box bij een stroompanne contact houden tussen de onderdelen van de installatie.

Denk eraan dat de back-up box de volgende types ondersteund: TN-S, TN-C en TT. Check dus zeker bij de adviseur / installateur voor het aanbrengen van de installatie.

Bij het kiezen van een geschikte plek voor uw back-up box zijn er een paar dingen die u in gedachten moet houden.

Vermijdt direct zonlicht. Installeer het liever op een overdekte plaats. Ook installeert u de box best niet op gipsplaten of soortgelijke materialen.

Als de off-grid lading overbelast raakt tonen de indicatoren  en een knipperende, oranje licht. In dit geval reduceert u de belasting en zet handmatig het alarm of wacht tot de omvormer zich heeft hersteld. Bekijk het onderstaande schema:

Om de off-grid / on-grid staat in te stellen opent u de FusionSolar app, kiest u mijn > bedrijfstelling, en verbindt met het WLAN netwerk van de omvormer.

Op de homepagina kiest u Instellingen > parameters, en kiest off-grid of on-grid.

Kiest u manueel wisselen:

Dan kunt u zelf de back-up box gebruiken in het geval dat het systeem door bij een stroompanne of andere vorm van storing uitvalt. Deze stand kan alleen worden gebruikt als de juiste instellingen zijn gemaakt op het systeem (boven vermeld).

Als het netwerk zich weer hersteld heeft, kunt u zich er manueel weer op aansluiten.

Kiest u automatisch wisselen:

Wanneer het energienetwerk even niet meer werkt veranderd uw installatie naar het off-grid systeem en automatisch weer terug als het netwerk zich hersteld. Als u de manuele mode had gekozen moet die eerst veranderd worden.

Onderhoud

Om goede werking te garanderen (en om te zorgen dat de box langer leeft dan de garantie) kunt u af en toe wat onderhoud doen.

Maak het apparaat minstens twee maal per jaar schoon.

Check regelmatig de systeemstatus op de app.

Check de elektrische bedrading, trek bij schade zeker aan de alarmbel.

Check de off-grid / on-grid functie elke drie tot vier maanden.

Heeft u een probleem, dan kunt u uiteraard best de oplossing aan de professionals overlaten.

Was this article helpful?

Related Articles

Inhoudstabel

Ondersteuning nodig?

Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden?
Contacteer Support